Současné hlavní aktivity: umělecké, manažerské, pedagogické, charitativní

Umělecké aktivity:

 • na YouTube kanálu - zde
 • v Mezinárodním spolku skladatele A. P. Heinricha - zde

Manažerské aktivity:

 • v Pražském komorním baletu - zde
Pedagogické aktivity:
 • Just Act Sing - zde
Charitativní aktivity:
 • Nadační fond Svatovítské varhany - zde
Další aktivity najdete v sekci aktuality
a také v následujících řádcích:
 • Kladenské divadlo Lampion (hudba k představení Otesánek)
 • Festival Moravský podzim
 • Vystoupení v cyklu České filharmonie v Rudolfinu
 • CD „Camerata Brno live“
 • TV Nova - účinkování v seriálu Ulice
 • CBS - klavírní a hudebně-poradenská spolupráce
 • Who is Who - publikace životopisu
 • Stipendium Českého hudebního fondu
 • „Věc Cage“ - dirigent premiéry opery
 • Český rozhlas - „Setkávání Evropské soudobé hudby“

Záliby a další aktivity:

 • hudba
 • divadlo
 • Toastmasters International (ACB, ALB, CC, CL)
 • charita
 • turistika